FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

The Answers You Need

Poslech


Určitě chceme rozumět tomu, co nám někdo říká - tedy trénujeme poslech. Ten dávám částečně studentům za domácí úkol, neboť doma si studenti mohou nahrávku poslouchat kolikrát potřebují bez časového omezení.
Mluvení a slovní zásobu


Beze sporu bychom tomu dotyčnému i rádi odpověděli - procvičujeme mluvení. V mých lekcích se mohou studenti těšit na velký podíl procvičování mluvení. Vím totiž, že to je obvykle ten největší problém, a proto je potřeba trénovat mluvení i v kurzech angličtiny pro začátečníky, i kdybychom se měli bavit jen ve velmi jednoduchých větách. Zaměřujeme se vždy na nějaké téma ze života a odpovídáme na otázky, nacvičujeme reálnou konverzaci. K ní také potřebujeme slovní zásobu a fráze, které hned začleníme do hovoru.
Čtení


Ať pracovně či jen pro zábavu chceme rozumět obsahu emailu, článku, knížky - vystavujeme se textům různého druhu a procvičujeme tak čtení.
Psaní


A sami bychom chtěli být schopní se s někým domluvit písemnou formou - procvičujeme psaní. Tuto aktivitu studenti obvykle také procvičují v rámci domácí přípravy, aby měli klid a dostatek času. Příště si pak projdeme text společně.
Gramatika


Kromě těchto aspektů probíráme i nutnou gramatiku a hned se ji snažíme přiřadit k reálným životním situacím, při které ji budeme potřebovat použít. Doplňujeme si tak portfolio např. použití časů a postupně je přirozeně implementujeme do hovoru. Nebojte se ale, že se jedná o nudné doplňování v učebnici. Mám aktivity, které dělají z gramatiky zábavu.